javascriprt veri türleri


8.06.2020 01:05:34 Javascript Uygulamaları Bilgi Yolunda

JAVASCRIPT’TE VERİ TÜRLERİ

Javascript’te genellikle değişkenleri oluşturulurken herhangi bir veri türü tanımlaması / ataması yapmayız. Fakat bu Javascript’te veri türü veya türleri olmadığı için değil, Javascript’te otomatik veri türü tanımlaması / ataması yapıldığından dolayıdır. Javascript değişkenin depoladığı verinin, veri türünü tanır. Javascript’te veri türleri üç farklı ana grupta toplanmaktadır.

Bu grupları ve yapıları inceleyecek olur isek;

• Basit veri türleri String (dize), Number (sayı), Boolean (mantıksal)

• Bileşik veri türleri Array (dizi), Object (nesne)

• Özel veri türleri Undefined (tanımsız), Null (boş) String (dize) Text (metin) içerikli veriler. Karakter katarları olarak da bilinmektedir. İçerisinde harfler, rakamlar veya semboller olabilir. ' (tek tırnak) veya " (çift tırnak) içerisine alınan tür veriler string (dize) türünde verilerdir.Örneğin; Volkan Alakent 1980 Yılında Doğmuştur. 

Number (sayı) Tam sayı yada ondalıklı sayı içerikli veriler. Ayrıca içerisinde 2’lik (Binary), 8’lik (Octal), 10’luk (Decimal) veya 16’lık (Hexadecimal) sayı değerlerini de içerebilir. Örneğin; 8, 8.5, FB1907

Boolean (mantıksal) Mantıksal içerikli veriler. İçerisine sadece farklı iki değer alabilir. Örneğin; true (doğru / olumlu / geçerli / başarılı), false (yanlış / olumsuz / geçersiz / başarısız)

Array (dizi) Liste şeklindeki bir grup sıralı veriler. Her dizi elemanı bir index / indis (index / im) değeri ile belirtilir. Dizinin başlangıcındaki ilk elemanın index / indis (index / im) değeri 0’dır.

Object (nesne) Nesne tabanlı programlama dilinde olan nesnesel veriler. Oluşturulan nesneye new (yeni) tanımı kullanılarak her nesne örneği / kalıbı kullanılabilir.

Undefined (tanımsız) Veri türü henüz belirlenmeyen / tanımlanmayan veriler. Örneğin; Değişken oluşturulup içerisine herhangi bir veri atanmayan durumlar. Null (boş) Boş veriler. Örneğin; Hiçbir bilgi / veri içermeyen durumlar. Extra 


Robotik Kodlama Eğitimi

Video Eklenmedi.Yorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?