GRAFİK ANİMASYON GÖRÜNTÜ İŞLEME MODÜL SORULARI


27.10.2021 13:24:02 Bilgiler Bilgi Yolunda

1- Görüntü İşleme

1. Aşağıdakilerden hanşisi ekranda şörüntüyü oluşturan noktalara verilen addır?
A) Piksel         B) Nokta            C) Resolasyon       D) Çözünürlük

2. Aşağıdakilerden hanşisi bir resim dosyası formatı değildir?
A) Pnş            B) Jpg          C) Gif               D) Avi

3. Aşağıdakilerden hanşisi şörüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır?
A) Psd            B) Png             C) Jpg            D) Eps

4. şörüntü işleme yazılımında yeni belşe oluşturmak için aşağıdaki tuşlardan hanşisi kullanılır?
A) Ctrl S         B) Ctrl N          C) Ctrl Z            D) Ctrl O

5. Yeni belşe oluşturulurken aşağıdakilerden hanşi ölçü birimi kullanılamaz?
A) Piksel            B) inç         C) Santimetre           D) Milimetre

6. Aşağıdakilerden hanşisi özellikler denetçisi panelinin, varsayılan olarak ekrandaki yerini doğru olarak şöstermektedir?
A) Üstünde          B) Altında            C) Sağında            D) Solunda

7. Aşağıdakilerden hanşisi araçlar panelinin bölümlerinden biri değildir?
A) Seç       B) Web       C) Resim      D) Görünüm

8. ( ) Gif formatı ile hareketli resim oluşturulabilinir.

9. ( ) Araçlar paneli konularına göre bölümlere ayrılmıştır.

10. ( ) Görüntü işleme yazılımı panelleri esnek bir yapıya sahiptir.

11. ( ) Görüntü işleme yazılımı içindeki paneller kapatılamaz.

12. ( ) Özellikler denetçisi araçların seçili nesnenin özelliklerini gösterir.

13. Seçim alanına ekleme yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim araçları kullanılmalıdır?
A) Ctrl          B) Alt         C) Shift    D) Tab

14. Seçim alanından çıkarma yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim aracı kullanılmalıdır?
A) Ctrl         B) Alt            C) Shift      D) Tab

15. Birden fazla nesne seçmek için seçim aracı aşağıdakilerden hangisi ile kullanılmalıdır?
A) Ctrl            B) Alt          C) Shift   D) Tab

16. Agağıdakilerden hangisi kırpma aracı simşesidir?
grafik ve animasyon sorusu(A

 

grafik ve animasyon sorusu  (B                    

 

grafik ve animasyon sorusu (C                         

 

grafik ve animasyon sorusu(D

 

17. Aşağıdaki araçlardan hanşisi rötuş işlemi için kullanılmaz?
A) İşaretçi       B) Leke         C) Silgi           D) Lastik Damşa

18. ( ) Tuval renşi bir kere ayarlandıktan sonra bir daha değiştirilemez.

19. ( ) Leke aracı renkleri karıştırmaya yarar.

20. ( ) Bilgi paneli imlecin konumu hakkında bilgi verir.

21. ( ) görüntü işleme yazılımı otomatik olarak düzeyleri ayarlayabilir.

22. ( ) görüntü işleme yazılımı seçim işlemleri için ayrı bir menüye sahiptir.

23. Çalışma alanına kılavuz eklemek için aşağıdaki hangi araçtan faydalanılır?
A) Araçlar paneli B) Menüler C) Özellikler denetçisi D) Cetveller

24. Daire çizmek için elips aracı aşağıdaki hangi tuşla birlikte kullanılır?
A) Ctrl          B) Shift         C) Alt            D) Tab

25. Merkezden dikdörtgen çizmek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanılır?
A) Ctrl       B) Shift        C) Alt        D) Tab

26. Çalışma alanında her işlemi kaydeden panel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi            B) Stiller       C) geçmiş           D) Katmanlar

27. Aktif filtreler aşağıdaki hangi panelde yer alır?
A) Katmanlar           B) Araçlar            C) Stiller          D) Özellikler denetçisi

 28. Kaydedilen stiller aşağıdaki hangi panelden kullanılır?
A) Katmanlar        B) Araçlar             C) Özellikler denetçisi              D) Stiller

29. ( ) Cetvel ve kılavuzlar hizalama için kullanıcıya yardımcı olur.

30. ( ) Kaydedilen stil bir daha silinemez.

31. ( ) Nesneleri gruplandırdıktan sonra gruplar tekrar çözülemez.

32. ( ) Tuvale sığdır ile tuval nesnelere göre daraltılır.

33. ( ) Katmanlar; görüntü işleme yazılımı içinde nesneleri organize etmekte kullanıcıya yardımcı olur.

34. ( ) Kilitlenen katmanların kilitleri tekrar kaldırılamaz.

35. ( ) Katmanlar gizlendiği zaman tuval üzerinde katman nesneleri de gizlenir.

36. ( ) Katman içindeki nesnelerin sıralaması değiştirilemez.

37. ( ) Nesnelerin renklerinin değişimi özellikler denetçisinden yapılabilir.

38. ( ) görüntü işleme yazılımı uygulamalarında yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilemez.

39 ( ) Nesnelere doku, “özellik denetçisinden” eklenir.

40. ( ) Tek katmanlı düzenlemede, sadece seçili katman nesneleri aktif olur.

41. ( ) görüntü işleme yazılımı varsayılan dolgu rengini siyah, kontur rengini beyaz olarak ayarlar.

42. ( ) görüntü işleme yazılımında nesneleri hizalamak için bir panel bulunmamaktadır.

43. ( ) görüntü işleme yazılımı, standart metin özellikleri yanında web için metin özellikleri de sunar.

44. ( ) görüntü işleme yazılımı sabit genişlikte bir alan içine metin yazmaya izin vermez.

45. ( ) görüntü işleme yazılımında metin sadece soldan sağ doğru yazılabilir.

46. ( ) görüntü işleme yazılımında metin denetimi Türkçe olarak yapılabilir.

47. ( ) görüntü işleme yazılımı dışardan metin almaya izin verir.

48. ( ) Çizgi aracı shift tuşu ile birlikte kullanılırsa 45olik açı ile çizgi çizilir.

49. ( ) Bir nesneye ait nitelikler başka bir nesneye kopyalanabilir.

50. ( ) görüntü işleme yazılımı ile çizgiye ok uçları ekleyebilirsiniz.

51. ( ) görüntü işleme yazılımı çizilmesi mümkün olmayan nesneleri şekil birleştirme ile ortadan kaldırmaktadır.

52. ( ) Nesneleri çoğaltmak için sadece kopyala / yapıştır yöntemi kullanılmalıdır.

53. ( ) Degrade aracı nesnelerin renklerini bir renkten bir renge geçişini sağlar.

54. ( ) Renk tonlaması uygulandıktan sonra renk tonlaması kaldırılamaz.

55. ( ) Matlık değeri azaltılarak nesnelerin görünürlüğü azaltılabilir.

56. ( ) Yola eklenen metinler bir daha yoldan ayrılamaz.

57. ( ) Yola dönüştürülen metinler metin özelliğini kaybeder.

58. ( ) görüntü işleme yazılımı nesnelerin dönüşümleri sağlamak için bir menüye sahiptir.

59. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta sayısı      B) Çözünürlük        C) LPI          D) DPI

60. Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?
A) Jpeg           B) gif          C) Bmp           D) Png

61. görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jpeg    B) Bmp        C) gif         D) Png

62. Web sitelerinde sık sık kullanılan hem kaliteli hem de boyutu düşük resim formatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jpeg       B) Bmp        C) Psd     D) Png

63. görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
A) Ctrl S      B) Ctrl N       C) Ctrl Z        D) Ctrl O

64. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir?
A) Seç      B) Vektör           C) Site           D) görünüm

65. Aşağıdaki araçlardan hangisi bitmap seçim yapılması için kullanılmaz?
A) Seçim çerçevesi aracı            B) Alt seçim aracı
C) Kement aracı                         D) Oval seçim çerçevesi

66. Sihirli değnek tolerans değeri hangi değerler arasındadır?
A) 0 – 63         B) 0 – 127       C) 0- 255       D) 0 - 511

67. Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden hangi tuşa basılmalıdır?
A) Esc            B) Enter           C) Tab             D) Space

68. Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırılması amacıyla kullanılır?
A) Lastik damga aracı       B) Silgi aracı       C) Leke aracı        D) Kırmızı göz temizleyici aracı

69. Aşağıdakilerde hangisi nesneleri ölçeklendirme araçlarından biri değildir?
A) Ölçek aracı         B) Deformasyon aracı         C) Eğriltme aracı           D) Kırpma aracı

70. görüntü işleme yazılımı nesnelerin açılı döndürülmesinde aşağıdakilerden hangisine sahip değildir?
A) Saat yönünde 90o        B) Sat yönü tersinde 900           C) 180o              D) 2700

71. Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Stiller paneli        B) Aktif filtreler           C) Renkler araç seti           D) Katmanlar paneli

72. Aşağıdakilerden hangisi merkezden dikdörtgen çizmek için dikdörtgen aracı ile birlikte kullanılmalıdır?
A) Alt         B) Shift          C) Ctrl          D) Tab

73. Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı ile birlikte kullanılmalıdır?
A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

74. Katmanlar panelinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Yeni katman ekleme
B) Katman kilitleme
C) Katman renklendirme
D) Katman gizleme

75. Bir katman üzerinde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Tek katmanlı düzenleme
B) Katman kilitleme
C) Katman gizleme
D) Katman silme

76. Nesnelere doku aşağıdakilerden hangisi ile eklenir?
A) Özellikler denetçisi
B) Araçlar paneli
C) Stiller paneli
D) Katmanlar paneli

77. Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için hangi seçenek kullanılır?
A) Kopyala / yapıştır
B) Nitelik yapıştır
C) İçine yapıştır
D) Maske olarak yapıştır

78- Aşağıdakilerden hangisi iki nesneyi birleştirir?
A) Birleştir
B) Topla
C) Kesiştir
D) Kırp
E) A

CEVAPLAR: 1-A  2-D   3-B     4-B   5-D   6-B   7-C   8- DOĞRU  9-DOĞRU 10- DOĞRU   11-YANLIŞ   12-DOĞRU   13-C   14-B   15-C   16-D   17-A   18-YANLIŞ  19-DOĞRU   20-DOĞRU   21-DOĞRU   22-DOĞRU    23-D   24-B   25-C   26-C   27-D   28-D    29-DOĞRU   30-YANLIŞ    31-YANLIŞ   32-DOĞRU   33-DOĞRU  34-YANLIŞ        35-DOĞRU     36-YANLIŞ    37-DOĞRU     38-YANLIŞ     39-DOĞRU    40-DOĞRU    41-DOĞRU    42-YANLIŞ    43-DOĞRU    44-YANLIŞ    45-YANLIŞ    46-YANLIŞ    47-DOĞRU     48-DOĞRU     49-DOĞRU     50-DOĞRU     51-DOĞRU     52-YANLIŞ     53-DOĞRU     54-YANLIŞ     55-DOĞRU    56-YANLIŞ    57-DOĞRU    58-DOĞRU    59-B   60-B     61-D    62-A   63-D   64-C  65-B   66-C    67-B    68-C   69-D   70-D    71-B   72-A   73-B    74-C    75-A   76-A    77-B   78-B


Robotik Kodlama Eğitimi

Video Eklenmedi.Yorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?