İnternet Programcılığı Modül Soruları


28.10.2021 08:20:08 Bilgiler Bilgi Yolunda

1- Açık Kaynak Kodla Temel Uygulamalar

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?
A) Apache          B) Nero              C) Mysql             D) Excel

2. Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?
A) PHP               B) Mysql            C) Apache           D) Phpmyadmin

3. PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?
A) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
B) Sadece PHP yorumlayıcı
C) Sadece web sunucu
D) Veri tabanı ve web sunucu

4. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP’nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Mysql         B) PHP          C) Dreamweaver         D) Phpmyadmin

5.  internet programcılığı modül sorusu-1

simgesi hangi programın ikonudur?
A) Phpmyadmin          B) WebGrind          C) PHP           D) Apache

6. (…) Yazılan programımızın uzantısı php olmazsa derleyici dosyayı görmez.

7. (…) Derleyici php dilinde “//” bulunduğu satırdan önceki kodları dikkate almaz.

8. (…) Php programımız sunucunun kurulu olduğu dizinlerden htdocs içine kaydedilmezse çalışmaz.

9. (…) Php kodları html etiketleri ile birlikte kullanılmaz.

10. (…) PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için web sunucu ve PHP yorumlayıcıya ihtiyaç vardır.

11. (…) Php kodları her yazı editörü ile yazılmaz.

12. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) $Uzun Kenar=30               B) Yas=35
C) $Alinin_yasi=45               D) $pideğeri=3,14

13. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?
A) $Alan=$a2 * $a3
B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”
C) $Yas Farki=$yas1-$yas2
D) $memleket=”ELAZIĞ”;

14. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) &&             B) ||             C) ==               D) !

15. Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?
A) echo " Merhaba Dünya ";
B) "Merhaba Dünya ";
C) echo Merhaba Dünya
D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

16. if ($yas>18) and ($cinsiyet=”erkek”) satırının anlamı nedir?
A) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise
B) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
C) yaşı 18 den küçük ve erkek ise
D) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

17. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?(15p)
<?php
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1)
{echo $i ;}
?>
A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4

18. mail($alici, $ABC,$mesaj,$headers) yandaki mail fonksiyonunda $ABC neyi ifade eder?
A) Alıcı         B) İçerik          C) Konu            D) Ip Adresi

19. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?
A) Fwrite       B) Touch         C) Mkdir            D) Rmdir

20. Apache web sunucusu hangi portu kullanarak çalışır?
A) 23            B) 21             C) 80              D) 127

21. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olan Apache web sunucusunu yeniden başlatır?
A) Monitor Apache Servers
B) Restart
C) Start
D) Stop

22. Localhost hangi IP adresini kullanır?
A) 127.0.0.1
B) 192.168.1.1
C) 10.0.0.1
D) 85.168.5.1

23. Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?
A) <?php ...?>
B) <php>…</php>
C) <script language=”php”>….</script>
D) <?...?>

24. Php’de yorum satırı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) !         B) *           C) //              D) /

25. Fiziksel adresi C:\AppServ\www\deneme\index.php olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?
A) http://www.localhost.com/deneme/index.php
B) http://localhost:deneme/index.php
C) http://deneme/index.php
D) http://localhost/deneme/index.php

26. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
A) $sayi= 10
B) $sayı= 10
C) $sayi1= 10
D) $SAYI= 10

27. Aşağıdaki operatörlerden hangisi büyük eşit karşılaştırma operatörüdür?
A) >=        B) <=          C) =>            D) =<

$a=10;
++$a;
Printf ++$a;
28. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
A) 9         B) 10        C) 11           D) 12

29. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

A) file_exists          B) is_file            C) is_dir                D) mkdir

CEVAPLAR: 1-A         2-B        3-A        4-C        5-D         6-DOĞRU        7-YANLIŞ         8- DOĞRU        9- YANLIŞ        10- DOĞRU        11- YANLIŞ       12-C        13-C        14-A        15-A        16-D        17-B         18-C        19-C        20-C         21-B       22-A        23-B        24-C        25-D         26-B        27-A         28-D        29-A       


Robotik Kodlama Eğitimi

Video Eklenmedi.Yorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?